Rehabilitacja ta obejmuje wszelkie schorzenia neurologiczne

  • udary mózgu,
  • choroby neurologiczne np. stwardnienie rozsiane, ch. Parkinsona
  • urazy czaszkowo-mózgowe,
  • urazy rdzenia
  • neuropatie
  • porażenia nerwów
  • dyskopatie

Skupia się głównie na utraconej funkcji. Jej zadaniem jest osiągnięcie niezależności chorego od otoczenia i obejmuje głównie naukę czynności dnia codziennego, reedukację chodu, ograniczenia niepełnosprawności do możliwego minimum itp.